Без офшорни компании в обществените поръчки

От днес е в сила Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

160 ~ 1 мин. четене

Офшорни дружества не могат да участват в конкурси за обществени поръчки, приватизационни сделки, конкурси за получаване на концесии, придобиване на държавно или общинско дружество, застрахователна и хазартна дейност, както радио и телевизионна дейност. Това гласи Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, който е в сила от днес, 1 януари 2014 г.

Забранено е офшорните компани да получават и лицензи за кредитна институция, пенсионен или здравноосигурителен фонд, мобилен оператор, гласи законът, който стана полулярен и с имената на вносителите си- депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски.

Ограниченията няма да бъдат прилагани, когато акциите на офшорката се търгуват на регулиран пазар в ЕС. Другото изключение е за офшорки от група с доказана собственост.

Ограниченията няма да важат и за издаващи вестници и списания дружества с участието на офшорки, които са представили информация за собствениците си.

Законът предвижда шестцифрени глоби за документи с невярно съдържание. Най-високата е до 1 млн. лв.Коментари: 0