Без трудови ограничения за българи в Норвегия

Работниците получиха равен достъп до пазара на труда в скандинавската държава с гражданите на останалите страни-членки на ЕС

Норвегия премахна специалните правила за работници от България и Румъния. Това стана ясно след решение на норвежкия Държавен съвет. Досега българи и румънци бяха обект на специални преходни разпоредби от 2007 година.

След като петгодишният им срок изтече, сега правата на новите работници-мигранти се изравняват с тези на другите имигранти от страните от ЕС. Вече не е необходимо да кандидатстват за разрешение за пребиваване, достатъчно е само да се регистрират в страната.

Предложението за вдигане на ограниченията за достъпа на българи и румънци до пазара на труда в скандинавската държава бе внесено за дебат в парламента от правителството на Норвегия в края на януари.

Ограничения за достъпа на българи и румънци до трудовите си пазари все още прилагат Австрия, Белгия, Германия, Ирландия, Малта, Холандия, Великобритания и Франция. Те имат право да удължат рестрикциите до края на 2013 г.

За работа в Люксембург българи и румънци се ползват от облекчен режим само за определени финансови сектори. Германия улесни имиграцията на квалифицирани кадри заради недостига на работна ръка, но за българските и румънските граждани с ниска квалификация ограниченията са в сила.

От старите страни-членки на ЕС Италия вдигна забраната за достъп на българи и румънци до трудовия си пазар от началото на годината.

Наши и румънски емигранти могат да работят свободно и в кандидатката за членство в ЕС Исландия. Швейцария обаче удължи рестрикциите в строителството, чистотата, охранителните дейности и озеленяването до края на май 2014 г.

Коментари: 0