Безработните гонят половин милион

Продължително безработните са 250 800 души, или 55% от всичките незаети

80 ~ 2 мин. четене

През първото тримесечие на 2013 г. безработните в страната са 456 400 души, от които 267 500 са мъже и 188 800 жени. В сравнение с първото тримесечие на 2012 г. броят на безработните се увеличава с 8.3%. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ).

Безработицата през първото тримесечие на годината стигна рекордното ниво от 13.8%. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 0.9 процентни пункта. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0.6 процентни пункта, а при жените - с 1.2 процентни пункта, като достига съответно 15.1 и 12.2%, показват данните на статистиката.

Продължително безработни (от една или повече години) са 250 800 души, или 55% от всички безработни, като в сравнение с първото тримесечие на предходната година броят им се увеличава с 10.6%. Коефициентът на продължителна безработица през първото тримесечие на т.г. се увеличава с 0.7 процентни пункта и достига 7.6% - съответно 8.7 на сто при мъжете и 6.3 на сто при жените.

Oбезкуражените лица на възраст 15-64 навършени години са 233 хил., или 14.5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група. На този фон данните на НСИ показват и ръст на заетостта с 0.8%, до 57.7% от населението, но той се дължи основно на излизането на все повече хора от пазара на труда.

Безработицата в България е структурна и засяга основно хората с основно и средно образование. Делът на заетите лица с висше образование достига 30.7% от всички заети. Със средно образование са 59.3% от заетите, а с основно или по-ниско - 10%.  

Подкрепи Economic.bg