Безработните са се увеличили със 17 хил.

Безработицата достига 11.5%

През последната година безработните в България са се увеличили с 16.6 хил. и в края на септември 2012 г. достигат 329.9 хил. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2012 г.

Коефициентът на безработица достига 11.5%, което е повишение с 1.3 процентни пункта спрямо края на септември миналата година.

Икономически активното население в страната на възраст 15-64 навършени години е 3.37 млн. души, или 68.5% от населението в същата възрастова група. В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. коефициентът на икономическа активност е с 1.8 процентни пункта по-висок.

Общият брой на заетите лица е 3.0 млн., а относителният им дял от населението на 15 и повече години е 47.9%. Работещите между 15 и 64 години са 2.98 млн., или 60.6% от хората във възрастовата група. Това е 0.8 процентни пункта повече в сравнение с третото тримесечие на 2011 година.

Коментари: 0