Близо 11% повече премии за ДЗИ

Консолидираната печалба на застрахователя намалява с 55%

7176 ~ 1 мин. четене

Нетният премиен приход на група ДЗИ за първото тримесечие на 2012 г. се е повишил с 10,8% показва консолидирания отчет на компанията. Показателят достига почти 52 млн. лв., спрямо 46,9 млн. лв. в края на март 2011 г.

Общите приходи са се повишили със 7,4% до 58,2 млн. лв. С 1 млн. лв. са намалели приходите от инвестиции на дружествата в групата на ДЗИ и в края на март тези постъпления са 5,5 млн. лв.

Най-голям дял в инвестиционния портфейл на компанията майка – ЗАД ДЗИ заемат държавните ценни книжа. В тях са вложени 80,7 млн. лв., при малко над 140 млн. лв. общи инвестиции. ДЗИ-Общо застраховане ЕАД пък е вложило над 144 млн. лв. в депозити при общ портфейл от 280 млн. лв.

Общите разходи на застрахователя се увеличават с 11% до 57,1 млн. лв. По-бързото увеличение на разходите води до спад на печалбата. В края на март консолидирания финансов резултат е 1,3 млн. лв. Понижението е 55% спрямо печалба от почти 3 млн. лв. за тримесечието на миналата година.Подкрепи Economic.bg