Близо 27 млн лв. за винопроизводителите

От 1 август те ще могат да кандидатстват за държавна субсидия

6242 ~ 1 мин. четене

От 1 август лозарите и винопроизводителите ще могат да кандидатстват за финансиране по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Целият бюджет на субсидията е на стойност 26,8 млн. евро. Той е разпределен съответно за „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” - 21,7 млн. евро, за „Застраховане на реколтата” – 2,4 млн. евро и  за „Промоция в трети страни” – 2,7 млн. евро.

Държавата субсидира и дейности за увеличаване броя на лозите на хектар, проекти за изграждане на съоръжения за защита от щети, които са нанасени от диви животни и птици. Определени са и средства за изграждане на съоръжения, предпазващи от ерозия на насажденията.

За изпълнението на дейностите от програмата са предвидени различни възможности за финансиране . Една от тях предвижда бенефициентите да могат да получат авансово плащане, ако имат сключен договор с фонда и инвестицията е в процес на изпълнение. За тази цел те трябва да депозират банкова гаранция в полза на фонда в размер на 120% от договоренат финансова помощ.

Финансовата рамка на лозаро-винарската програма за целия петгодишен период на нейното прилагане у нас - до 2014 г., е 112,6 млн. евро.

По първата мярка –  „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” финансовият ресурс за тези пет години е над 91 млн. евро. Бюджетът по мярката „Промоция в трети страни” е 11, 2 млн. евро, а за „Застраховане на реколтата” са разпределени 10,3 млн. евро.

Подкрепи Economic.bg