„Борика“ с близо 8 млн. лв. печалба за 2011

През системата са "пренесени" над 12,3 млрд. лв.

6668 ~ 2 мин. четене

Приходите на „Борика-Банксервиз” АД за 2011 г. са на стойност 27,862 млн. лв., което е ръст спрямо 2010 г. от 2,7%. Нетната печалба на дружеството за миналата година пък е в размер на 7,841 млн. лв. Това показват финансовите отчети на дружеството за 2011 г. 

В края на 2011 г. броят на участниците в системата БОРИКА е 27, от които 25 банки и 2 платежни институции. Общият брой на ПОС устройствата е 30 582 - с 19% повече спрямо 2010 г. ПОС терминалите са инсталирани в 767 населени места, съобщават от компанията. Общият брой банкомати, свързани към система БОРИКА към края на миналата година, е 2 850 в 287 населени места, което е нарастване с 6,8 % спрямо 2010 г. 100% от банкоматите са EMV съвместими - поддържат банкови карти с чип.

Общият брой на транзакциите за годината е над 124,5 млн., а общия обем на „пренесените” с тях суми – над 12,3 млрд. лв. Системата за картови разплащания БОРИКА регистрира лек спад на броя тегления на банкомат - с 0,8% за сметка на увеличение на разплащанията през ПОС - с 8,9% спрямо 2010 г. За 2011 г. средната стойност на едно теглене от АТМ е 140,40 лв., а средната стойност на транзакция от ПОС е 90,60 лв.

В края на годината броят на участниците в системата БИСЕРА6 на „Борика-Банксервиз” е 32 с 300 банкови клона. Общият брой на междубанковите плащания за 2011 г. надхвърля 54 млн. транзакции при 3,1 % ръст спрямо 2010 г., съобщават от компанията.

Общият обем на „пренесените” с тях суми е над 94 млрд. лв. или 9,6% ръст спрямо 2010 г. Анализът на резултатите показва, че ръстът на броя плащания се дължи изцяло на увеличение на броя на небюджетните плащания.

БИСЕРА7-EUR също бележи ръст на транзакциите в размер на 649% през 2011 спрямо 2010 г. Към момента достъпни през БИСЕРА7-EUR са над 10 500 банки и банкови клонове в 21 страни. Съотношението на получени от чужбина към изпратени от местни банки преводи е 71%/29%.

Ръстът от 63,78% има и в обема обработени от системата eFaktura.bg документи за 2011 г. в сравнение с 2010 г.  Общият брой документи, представени чрез eFaktura, надвишава 1,516 млн.

Подкрепи Economic.bg