Булбанк и Експресбанк са привлекли най-много депозити на граждани

Шест трезора са увеличили с по над 50 млн. лв. за второто тримесечие депозитите от физически лица

Булбанк и Експресбанк са привлекли най-много депозити на граждани
3683 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

На фона на поставянето на Корпоративна търговска банка под специален надзор от БНБ и опасенията от разрастване на банкова паника в края на юни, Булбанк и Експресбанк са успели да привлекат най-голяма номинална стойност на депозити от домакинствата. Това показват публикуваните от БНБ редовни данни за състоянието на банките и банковата система в края на юни.

За второто тримесечие на година Булбанк е увеличила привлечените от домакинствата вложения с 6% на тримесечна база или с малко над 261 млн. лв. Още по-голям относителен ръст бележат от Експресбанк - 8%, но поради по-ниската си изходна база, номиналното увеличение е близо 133 млн. лв.

Между април и юни следващи по номинален ръст са Банка ДСК и Юробанк България със съответно 78,6 и 68,5 млн. лв. Поради сравнително големите си депозитни експозиции за физически лица, обаче, относителният ръст при тях е по-нисък – едва 1 и 2%.

ДСК продължава да е трезорът, който се ползва с най-голямо доверие от гражданите, а общата сума на спестяванията им там възлиза на 5,817 млрд. лв. Следват Първа инвестиционна банка с 5,195 млрд. лв., Булбанк с 4,611 млрд. лв., Юробанк 3,715 млрд. лв. и ОББ - 3,580 млрд. лв.

За тези три месеца Първа инвестиционна банка губи 6% от депозитите на физически лица или 344 млн. лв. Това се компенсира с привличането на над 408 млн. лв. от институции, различни от кредитните.

Най-високо относително покачване на депозитите на домакинствата, но при ниска база, отчитат Българска банка за развитие – 81% до 1,9 млн. лв., БНП Париба – клон София – 26% до 130 млн. лв. и Тексим Банк – 12% до 23,4 млн. лв.

Коментари: 0