Българинът не е много задлъжнял

Хората у нас могат да изтеглят жилищен кредит до 34 000 евро

136 ~ 2 мин. четене

Средният кредитен рейтинг на българина е 443 пункта при максимални 750 пункта. Това съобщи Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център. Показателят попада в графата добър и се изчислява на база индивидуалните данни за семейно положение, местоживеене, възраст, стаж, доходи, собственост, задлъжнялост и др.

„Кредитният рейтинг на българина като цяло е добър”, коментира Тошев. „Това означава, че повечето българи не са прекалили със задлъжнялостта по време на кредитния бум 2005 – 2008 г. и са успели да запазят финансовата стабилност на семейството. От друга страна се вижда, че средния българин е далече от възможността да ползва по-големи по размер кредити, както и, че ползването на повече на брои и различни кредитни продукти може лесно да му създаде финансови проблеми ”, добавя Тошев.

Показателят е сравнително по-висок в големите градове в България и пада правопропорционално на големината на населеното място. Така на места като София, Варна, Бургас и Пловдив средния кредитен рейтинг се равнява на близо 470 пункта, докато в малките градове показателят е малко над 410 пункта.

Това означава, че тези хора могат да изтеглят ипотечен кредит от 34 000 евро, като тези в големите градове могат да получат средно 42 000 евро, докато жителите на малките населени места рядко надскачат възможността за финансиране над 23 000 евро. Средният размер на потребителските кредити, които българинът може да изтегли без това да има последици за финансовата му стабилност е около 3 800 евро. Според данните на www.creditpoint.bg средният за страната допустим лимит на кредитна карта е 750 евро, като в големите градове достига 1 000 евро. Горната граница на кредитните карти на живеещите в малките населени места е около 250 евро.

Кредитният рейтинг е изчислен на база на информацията от 1000 попълнени форми на хора от цялата страна. На сайта всеки може да следи сам своя кредитен рейтинг без да се регистрира.

По думите на Тошев от 300 до 450 пункта е кредитният рейтинг на 80.9% от попълнилите формата българи. Около 11% от тях попадат в категорията с кредитен рейтинг под 350 пункта – това се дължи или на изключително ниски месечни доходи или на много висока кредитна задлъжнялост. Според статистиката по-висок – между 451 и 600 пункта е средният кредитен рейтинг на 13.07% от хората. Едва около 6% имат висок рейтинг – между 601 и 750 пункта.

Друга важна за потребителите опция е проследяването на възможностите за рефинансиране на съществуващи кредити. През последните две години ясно се очертава тенденция на активно поведение от страна на потребителите – те следят и желаят да управляват задълженията си през целия им период, а не само в момента на избор.

„Около 6% от сделките за ипотечни кредити през изминалата година бяха за рефинансиране. Това в общия случай бяха ипотечни кредити с ГПР над 12%, които са скъпи и неизгодни за притежателите им към днешна дата”, обяснява Тошев.

Проектът Credit Ppoint е базиран онлайн, което позволява на трите страни - клиент, консултант и финансова институция да обменят информация в реално време.

Подкрепи Economic.bg