Българите губят €200 годишно от монопола на

Трябват усилия от правителството парламента, и регулатора от ЕС, констатира в свой доклад КЗК

Желязна хватка

Автор: Николай Марченко

В държавите, където руският монополист "Газпром" е единствен доставчик на газ, цените на синьото гориво са по-високи. Това показва секторен анализ на пазара на синьо гориво в България на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Според антимонополния орган брутните загуби на домакинство от по-високата цена са в размер на над 200 евро годишно основно заради монополното положение на руския гигант при вноса на газ. Тази загуба се пресмята от разликата между средната цена на едро у нас спрямо средната референтна цена в Европа. Данните се отнасят за 2012 г.

По този показател България е „най-зле” в Европейския съюз (ЕС). „През 2012 г. брутната загуба на благосъстояние за типичен домакински потребител в тези държави е над 100 евро/година, като в България е над от 200 евро/година", пресметната от антимонополистите.

Освен в България, цените на природния газ в Гърция, Чехия, Литва, Латвия, Естония са най-високи в сравнение с останалите държави, тъй като тези държави-членки са зависими от един доставчик на природен газ, като в случая е "Газпром".

КЗК обаче признава, че и властите в София носят отговорност за тежкото състояние на енергийния сектор и съответните цени: „Положението в България се усложнява не само от монопола на газовия доставчик, а и от концентрирането на права върху газовата инфраструктура, както и от заварения доставчик "Булгаргаз". Това оказва негативно влияние и върху пазара за доставка на газ до крайни клиенти”, констатира анализът.

Антимонополистите са на мнение, че разрешаването на проблемите в българския газов сектор изисква „допълнителни усилия” както от страна на законодателната и изпълнителна власт, така и от страна на енергийния регулатор в рамките на техните правомощия. По този начин КЗК косвено признава, че Народното събрание (НС), Министерският съвет (МС) и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) не се справят с контрола в енергетиката.

Коментари: 0