Спада износът към трети страни

Увеличава се търговският дефицит в началото на годината

Автор: Стилиян Гребеничарски
За периода януари - март 2014 г. износът на България към страни извън Европейския съюз възлиза на 3,4 млрд. лв. и бележи спад с 16,8% спрямо същия период на 2013г. Това става ясно от публикуваните от Националния статистически институт данни.

Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Русия, Сингапур, ОАЕ и Македония, които формират 55,3% от износа към трети страни. Износът в тази категория през март е бил на стойност 1 млрд. лв. и намалява за една година с над 22%.

Вносът от страни извън ЕС също намалява, но с по-бавни темпове, водейки до покачване на търговския дефицит на страната. През март спадът е с 5,6% за година до 1,4% млрд. лв., а за периода януари - март намалението е 7,8% до 4,4 млрд. лв. (по цени CIF). Продължава да е най-голям делът на вноса от Русия (1,52 млрд. лв. за тримесечието, следвана от Турция, Китай и Украйна.

Напрежението в Украйна се отразява и на търговските ни отношения със страната. В резултат на обезценената местна валута, за първите три месеца на годината с около 58% се е понижил износът на България до 51 млн. лв., а вносът бележи ръст от близо 18%. С една трета се е свил вносът ни от Русия за първото тримесечие на 2014 г., в сравнение с предходната година. Износът към Федерацията остава стабилен - 245 млн. лв.

Статистиката отчита дефицит в търговията с трети страни. Салдото (износ FOB - внос CIF) през периода януари - март 2014 г. е отрицателно с размер от 1,031 млрд. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 805.5 млн. лева.  През март 2014 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни е отрицателно и е на стойност 426 млн. лв.

Общото външнотърговско салдо (страни от ЕС и трети страни, износ FOB - внос CIF) е отрицателно през първото тримесечие, в размер на 2,187 млрд. лв., което е със 737 млн. лв. повече от салдото за същия период на 2013г. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - март 2014 г. също е отрицателно и е в размер на 1,615 млрд. лв. През март общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно, на стойност 753 млн. лв. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно (-560 млн. лв.).
Коментари: 0