България е на 62-о място сред износителите

Родната търговия е едва 0,2% от световната

България заема 62-о място сред износителите в света. Това показва анализ на Българска стопанска камара (БСК). Страната ни изнася основно горива и мед, но все по-уверено растат и продажбите зад граница на електрически и електронни изделия, и машини.

Според БСК една от добрите новини е, че през последните 5 години (2007-2011 г.) износът на електроника и електротехника отчита средно годишен ръст от 17%. В този сегмент България печели пазарен дял.

През миналата година износът на слънчогледови семена достига 680 млн. долара. това е 105% ръст спрямо 2010 г., когато България е на първо място в света. През 2011 г. обаче страната ни отстъпва първото място на Румъния, която бележи ръст от 143% спрямо 2010 г. За последните 5 години, българският средногодишен ръст е 36%. България изнася най-много слънчоглед за Румъния, Холандия и Турция.

Износът на електроенергия продължава да е значим за българската икономика. За периода 2007-2011 г. ръстът е 10% при ръст на световния внос 6%. Износът на електроенергия е основно за Гърция, на която страната ни гарантира 32% от вноса, Сърбия и Македония. В трите държави е 70% от износа на електроенергия на България.

Традиционно добри резултати отчита и износът на пшеница през последните 5 години - средното повишение е 60%. България е на 11-то място сред износителите на пшеница в света. Нашата цена обаче е по-ниска от световната - 270 долара на тон, при средна световна цена от 319 долара на тон.

В България най-много се внасят нефтопродукти, електрическо и електронно оборудване, машини, руди и пътни превозни средства. Българската търговия представлява едва 0,2% от световната, се казва още в анализа.

Коментари: 0