Бюджетният дефицит достигна 3-годишен максимум

Фискалният резерв на България в края на март е 4.2 млрд. лв.

96 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Бюджетният дефицит на България в края на март е 795.6 млн. евро. Това показват данните на Министерството на финансите за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие. Според статистиката толкова голяма дупка в бюджета не е имало от 2010 г.

От съобщението на финансовото министерство става ясно, че дефицитът по националния бюджет е в размер на 474.8 млн. лв., а по европейските средства е в размер на 320.9 млн. лв. Съпоставено със същия период на 2012 г. дефицитът по КФП нараства номинално със 108.4 млн. лв., основно вследствие на по-високите разходи за здравноосигурителни плащания, лихвени разходи, по-високите разходи за издръжка, по-високия размер на вноската в общия бюджет на ЕС.

За първите три месеца на 2013 г. приходите в бюджета са общо 6.155 млрд. лв., а изпълнението към предварително заложените средства е на 20.10%. Към същия период на 2012 г. изпълнението е на 20.70%. От преки данъци са получени 1 млрд. лв., което е с 30 млн. лв. по-малко от 2012 г. От косвени данъци са постъпили 2.629 млрд. лв. в хазната, или с 200 млн. повече от същия период на миналата година. Основно увеличението по това перо идва от ДДС, където приходите са с 230 млн. повече до 1.79 млрд. лв.

Общите бюджетни разходи за периода са на стойност 6.95 млрд. лв. и разчетите са изпълнени на 21.9%. Към същия период на 2012 г. изпълнението на предварително заложените цели е било на 22.3%.

Фискалният резерв на България в края на март е 4.2 млрд. лв. Спрямо предходния месец има ръст от 300 млн. лв., но спрямо март 2012 г. има спад от 300 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg