Централен депозитар получи висока оценка от ЕК

Еuropean Market Implementation Group даде висока оценка за работата на дружеството

116 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Централен депозитар АД получи висока оценка от институцията към Европейската комисия (ЕК) European Market Implementation Group (E-MIG). Сред направленията, в които се отбелязва напредък са създаването и дейността на Националната група, Конференцията, посветена на въвеждането на Международните стандарти на пазарите в Централна и Източна Европа, която се проведе в София при домакинството на Централен депозитар и въведената от Депозитара нова информационна система, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

„Високо оценяваме усилията на Националната група (BG MIG), председателствана от Централен депозитар, която участва в инициативата допринасяща за изграждането на Единен пазар на финансови услуги в Европа. Със задоволство отбелязваме, че Националната група отчита регулярно степента на хармонизация на българските пазарни практики с Международните стандарти за корпоративни действия и общи събрания, и участниците на българския капиталов пазар се стремят да прилагат тези стандарти. Приветстваме изключителната работа извършена от Централен депозитар през последната година когато беше постигнат забележителен напредък в няколко направления.”, се казва в писмото подписано от Рууд Слеенхоф, Вернер Фрей и Маркус Каум - съпредседатели на Е-MIG.

Основна препоръка от Е-MIG към Националната група е преодоляването на някои практики свързани с предоставяната от емитентите информация към Централен Депозитар и инвеститорите, което до момента се извършва на доброволен принцип.

Очаква се капиталовите пазари в повечето страни от ЕС да въведат изцяло Международните стандарти до средата на 2015г.

Централен депозитар АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Акционери на депозитара са Министерство на финансите, големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа.

Подкрепи Economic.bg