ЧЕЗ инвестира 500 хил. лв. в подмяна на кабели

Това ще се осигури безопасността на захранването в общините Връбница, Нови Искър и Обеля

500 хил. лв. ще иунвестира „ЧЕЗ Разпределение България” в подмяната на увредени при кражби кабели към подстанция „Връбница“ в София, съобщиха от компанията. С направената инвестиция ще се осигури безопасността на захранването в общините Връбница, Нови Искър и Обеля.

Работата по проекта започва в началото на май и ще приключи в рамките на един месец. От дружеството уверяват, че по време на ремонтните дейности няма да има клиенти без електричество, нито смущения в движението на градския транспорт в засегнатите общини.

Средствата за възстановяване на пораженията от кражби и увреждане на кабели се отделят от одобрената инвестиционна програма на ЧЕЗ. За 2011 г. вложените средства за покриване на щети от подобен харектер се равнява на 5,7 млн. лева.

В края на април тази година, компанията започна третия последен етап от подмяната на кабели към подстанция „Красно село“, увредени при престъпни посегателства. Инвестицията е на стойност 1,8 млн. лв. и в рамките на няколко месеца се предвижда да бъдат подменени 90 км кабели.

Коментари: 0