ЧЕЗ подобрява услугите

Представители на дружеството и потребителите обсъдиха на среща възможности за партньорство

Клиентите на ЧЕЗ ще имат достъп до повече услуги и с по-добро акчество. Това ще се осъществи чрез актуализация на данните, за която ще си сътрудничат представители на дружеството и потребителски организации, съобщиха от ЧЕЗ. Мениджъри на компанията обсъдиха с организациите вариантите за подобряване качеството на услугите и сигурността на електрозахранването за потребителите в Западна България. „Като доставчик на жизненоважна за икономиката и бита услуга, ЧЕЗ има съзнанието на компания със сериозен обществен ангажимент. Потребителите винаги са във фокуса на нашата работа. Всяко наше действие рефлектира върху удовлетвореността на клиентите и обществото. Смятам, че активният диалог, който поддържаме с потребителските организации, е в името на обществения интерес”, обясни  регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал.

ЧЕЗ обслужва 2,2 млн. клиенти на територията на Западна България. Oт стъпването си на българския пазар преди седем години досега ЧЕЗ е инвестирала над 550 млн. лева в електроразпределителната мрежа, за да подобри електрозахранването и обслужването на региона. Компанията предлага близо 100 вида услуги на своите клиенти като най-популярни са 11-те начина за безкасово плащане на сметките.

На срещата с потребителските организации от страна на ЧЕЗ присъстваха регионалният мениджър на Петър Докладал, Стефан Апостолов, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България, Жанна Пехливанова, директор „Продажби“ в ЧЕЗ Електро България, Радослав Димитров, директор „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ България и Мария Дойчинова, директор „ПР и комуникации“ в ЧЕЗ България. Потребителските организации бяха представени от асоциацията „Активни потребители”, Независимия съюз на потребителите в България и Комисията за защита на потребителите.

Коментари: 0