ЧЕЗ търси строител за електромрежата в София

Обособени са четири позиции, съответстващи на разпределението по райони на мрежата - "Изток", "Запад", "Север" и "Юг"

128 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

"ЧЕЗ Разпределение" обяви обществена поръчка за строително монтажни дейности по електроразпределителната мрежа ниско и средно напрежение в София.

Обособени са четири позиции, съответстващи на разпределението по райони на мрежата - "Изток", "Запад", "Север" и "Юг". Гаранция за участие за всяка позиция е 4 хил. лв.

Местата на монтажа са съгласно проекта на всеки обект и са съобразени с конкретните условия - съществуващи или нови стълбове; на стената на сградата, когато същата е на границата на собствеността и др.

Изисква се всеки участник да докаже наличие на квалифициран персонал от минимум 13 лица. От тях поне трима да са със средно или висше електротехническо образование и V квалификационна група по безопасност, и поне 10 души с минимум ІІІ квалификационна група по безопасност. Необходими са и документи, доказващи собственост, лизинг или наем за налично техническо оборудване.

Опита на кандидатите се удостоверява с декларация, включваща списък на основните договори за сходни дейности, изпълнени през последните 5години, както и копия от препоръки за добро изпълнение за най-важните от тях. Изискването е общата стойност на три от договорите да е най-малко 600 000 лева. без ДДС. Необходимо е участникът да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, за ІІІ група строежи, минимум ІІІ категория.

Срокът за получаване на документация за участие срещу такса от 25 лв. е 14 юни т.г., а за подаване на оферти - 24 юни (16:00).

Срокът на валидност на офертите е 150 дни.

Подкрепи Economic.bg