ДКЕВР обсъжда наредбата за цените на тока

БСП променя наредбата на предишната власт

312 ~ 2 мин. четене
Автор: Николай Марченко

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще проведе тази сутрин обществено обсъждане за промени в наредбата за цените на електроенергията, съобщиха от пресцентъра на регулаторния орган.

ДКЕВР предлага цената за задължения към обществото да се определя като разлика между действителните разходи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), топлофикационни и заводски централи и дългосрочни договори за количествата енергия, продавани на свободния пазар.

Наредбата има за цел да регулира и разходите за производство на тази енергия по цена, по която общественият доставчик продава на крайните снабдители и разпределителните предприятия за технологични разходи.

Става дума за Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба №1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия. Обсъждането ще започне от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР – бул. „Дондуков” 8-10, ет.4, зала № 4.

Предлагат се изменения в проекта, с които да се създаде нова точка 10 със следното съдържание „включително цената или компонентата от цена, чрез която всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, участват в компенсиране на разходите по чл. 35 от ЗЕ (Закона за енергетиката)“. 

Сред промените е и такова да се създаде нова алинея 2 със следното съдържание: „По реда на наредбата Комисията определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв”.

Идеята идва след февруарските протести от 2013 г., когато заради недоволството от сметките за тока кабинетът „Борисов“ подаде оставка и наредбата бе предложена дни преди назначението на служебния кабинет „Райков“. БСП обаче добавя свои промени, за да гарантира задържането на цената на тока за битовите потребители, която е намалена по идея на ресорния министър на енергетиката Драгомир Стойнев от началото на 2014 г

Коментари: 0