ДКЕВР решава за поскъпване водата на София

Време е за водна помощ за бедните, каза Ангел Семерджиев

152 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

ДКЕВР ще разгледа предложението на "Софийска вода" за ново поскъпване на водата до 1-2 седмици. "Първоначалното им искане не е обосновано,  заявявам го категорично", каза Ангел Семерджиев, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). "Те искат корекция във връзка с допълнителни разходи, възникнали през годината. В никакъв случай няма да приемем пълния размер на промяна на цената на ВиК услугите, предложен от дружеството", добави Семерджиев.   

По думите му не е поискано увеличение на цената дори от ВиК дружества, на които цената не е променяна от 2008 г. повече от 5-6%. "Нашият подход е пълна рестрикция на цените, водните оператори трябва да се научат да решават проблемите си сами", отговори Ангел Семерджиев на въпрос на www.economymagazine.bg.

Столичната водна компания поиска 12% увеличение на цената на водата от 1 юли, но ДКЕВР не прие пълния размер и определи увеличението да бъде до 2.86%. Месец след влизането му в сила "Софийска вода" подаде ново искане  за увеличение, за да компенсира по-високите си разходи и инвестиции и получи поисканото преди по-високо поскъпване.

Предстои ДКЕВР да обсъди с ВиК операторите указанията за подготовка на бизнес плановете. Засега не се предвижда въвеждането на двукомпонентна цена на водата. За момента няма такава необходимост, тъй като разходите са прозрачни, повечето от потребителите са битови или малки потребители. Големите индустриални потребители имат собствени източници.

Така че във ВиК сектора това не е съществения проблем. Не е както при другите в електроенергийния сектор където има голямо значение за развитието на мрежата. Във ВиК сектора не считам че това е важен проблем за решаване.

Ако се въвежда двукомпонентна цена, това ще стане първо за индустриалните потребители. Цена на две стъпала според количеството вода, което се потребява може да се въведе и в момента. Такива опити са правени в Търговище, където цената  на водата е много висока.

Двустъпалната цена ще доведе до икономия, тъй като потребителите ще имат интерес да пестят водния ресурс.

Правени са двустъпални тарифи в електроенергийния сектор. Не винаги е удачно да се правят такива тарифи, защото  от тях могат да се възползват всякакъв вид потребители.

Важно е там, където е много висока цената на водата и е близко до социалната поносимост , както в Североизточна България може би е време да се помисли за  социални добавки за  плащане на сметките за вода, каквито в момента няма в България.

Има изчисления  за социална поносимост за различните региони, ние работим по тях.

Почти всички ВиК оператори са подали своите бизнес планове в ДКЕВР към края на миналата година. В момента върви разглеждане. Всеки бизнес план на оператора ще бъде част от бизнес плана на един окрупнен ВиК оператор след влизане в сила на новия закон за водите, каза председателят на ДКЕВР.

Окрупняването ще доведе до по-добри условия за инвестиции в сектора  и не би трябвало да доведе до повишаване на цената на водата.

Подкрепи Economic.bg