Данъчните се хвалят със 126 млн. лв. приходи над плана за 2013 г.

Проблем обаче се наблюдава с данъка "доход" при физически лица

Всичко се крепи на данъка "добавена стойност"

76 ~ 2 мин. четене
Автор: Николай Марченко

Приходите от данъци и осигурителни вноски за 2013 г. са със  цели 126 млн. лв. повече от планираното, похвалиха се днес от пресентъра на Националната агенция по приходите (НАП).

Най-голям принос за преизпълнението според приходната агенция под шапката Министерството на финансите (МФ) имал данъкът върху добавената стойност (ДДС) - само от него постъпленията за годината са близо 3,6 млрд. лв. Това прави с цели 50 млн. лв. (с около 1,5% надвзети - бел. ред.) повече от планираните приходи в хазната.

Постъпленията от корпоративни данъци също са преизпълнени като сумата от 1,5 млрд. лв. Това е с 30 млн. лв. повече от планираното от НАП за изминалата година. 

При осигурителните вноски също се отчитало "рекордно изпълнение" - общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са близо 5,8 млрд лв. "Над плана от осигуровки са събрани 114 млн. лв. - съответно 64 млн. лв. повече здравни, 6 млн. лв. за държавното обществено осигуряване и 45 млн. лв. вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване", отчитат от НАП.

Събираемостта на т.нар. неданъчни приходи (сред които санкции от други държавни органи, изпратени за събиране в НАП) достига 376 млн. лв. Това също е с 51 млн. лв. над плана.

Донякъде е решен и проблемът  с налога върху добавената стойност - салдото на т.нар. "задържан" ДДС. "В края на 2013 г. е под 240 млн. лв, "което е най-ниската му стойност за последните 5 години", твърдят от НАП. 

Все пак данъчните признават, че не всичко е идеално - има квалифицирано от тях като "известно изоставане от прогнозите" при данъка върху доходите на физическите лица, където процентът на изпълнение е с цели 4,6% под необходимото - 95,4 на сто.

"Причините за изоставането по това перо са свързани основно с промените, свързани с единната сметка, въведени от началото на 2013 г. и с факта, че вноските за данък върху доходите по този повод през годината са били 11, а не 12", оправдаха се от приходната агенция.

Подкрепи Economic.bg