Дават на безработни 20 хиляди за бизнес

15 хиляди българи са поискали да се включат в курсовете за подготовка

Най-голямата мечта за много от безработните българи е да имат собствен бизнес. В края на март в бюрата по труда са подадени 15 012 заявления  за включване в  обучение за професионална подготовка и умения за стартиране и управление на собствен бизнес, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Курсовете са по проект „Подкрепа за предприемчивите българи"  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  11 848 души са одобрени за получаване на ваучери. В края на месеца 9 312 безработни със средно и по-високо образование са получили ваучери и са включени в обучение, а 3 654 безработни лица вече успешно са завършили обучението.

Все още продължава приемът на заявления за включване в консултиране по проекта. В първата му част се подпомагат регистрирани в бюрата по труда, които имат желание и нагласа да започнат самостоятелна стопанска дейност. Те придобиват специализирани знания и мениджърски умения или получават компетентно консултиране за разработване на бизнес планове.

В консултирането могат да се включат както безработни, завършили успешно обучението и придобили предприемачески, управленски и бизнес умения, така и такива, които имат необходимата квалификация, знания и умения и ясна идея или подготвен проект на бизнес план за самостоятелна стопанска дейност. Те ще бъдат подпомагани за окончателното оформяне на разработен бизнес план, с който ще  могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лв.

Насоките за кандидатстване и критериите за оценка на проектните предложения ще бъдат публикувани за предварително публично обсъждане на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

 

Коментари: 0