"Декотекс" със спад на приходите, но излиза на печалба

Разходите на текстилната фабрика намаляват с над 70% на годишна база

Текстилната фабрика "Декотекс" АД отчете рязък спад на приходите през полугодието на 2012 г., показва публикувания на БФБ отчет на производителя на килими. Продажбите на компанията са се свили с 68% на годишна база и в края на юни 2012 г. са 2,2 млн. лв. Общите приходи на "Декотекс" са 2,4 млн. лв., като намаляват с 64,9% спрямо януари-юни миналата година.

Въпреки това предприятието успява да излезе на печалбата. Положителният финансов резултат на фабриката за първото полугодие на 2012 г. е 294 хил. лв. спрямо загуба от малко над 1 млн. лв. за съпоставимия период на миналата година. Общите разходи за дейността са се свили със 73,2% на годишна база до 2,1 млн. лв.

Мажоритарен собственик на "Декотекс" е "Каппа технолоджи" АД, което държи 13,83 млн. акции, или 91,94% от гласовете в общото събрание. Изпълнителният директор на предприятието Васил Йовчев има 13 913 книжа, които представляват 0,08% от капитала.

За последната година капитализацията на "Декотекс" се е понижила с 34,8% до 4,5 млн. лв. Последната цена за акция е 30 ст.

Коментари: 0