„Дир.БГ” излезе на загуба в края на септември

Интернет компанията отчита спад на приходите си

Качилата се на борсата в началото на тази година интернет компания „Дир.БГ” излезе на загуба в края на септември. Дружеството е на минус от 322 хил. лв. спрямо отчетените година по-рано близо 200 хил. лв. печалба.

Понижението на финансовия резултат идва на фона на спад в приходите на компанията. За периода януари - септември 2012 г. те достигат 1.7 млн. лв. спрямо отчетените преди година 2.9 млн. лв.

Причина за загубата са увеличените разходи за амортизации, обясняват в доклада си за дейността от „Дир.БГ”. Основните разходи на компанията са разходите за персонал, които също се увеличават спрямо същия период на 2011 г.

От ръководството обясняват, че основен акцент през следващия отчетене период  ще бъде поставен на органичния ръст на приходите и по-специално на приходите от мобилна реклама.

Коментари: 0