Добрев: Зелена енергия и развитие на мрежата са приоритети

Енергийният министър участва в неформално заседание в Дания с колегите си от Евросъюза

Минисър Делян Добрев и еврокомисар Гюнтер Йотингер

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев участва на неформално заседание на Съвета на енергийните министри от ЕС в Дания. Сред дискутираните теми бяха енергийната ефективност и насоките за развитие на енергийната политика в ЕС до 2050 г., съобщиха от икономическото ведомство.

България разглежда действията, изведени в Енергийната пътна карта на ЕС, като стъпка напред в усилията на държавите-членки и съюза в прехода към постигането на сигурна, конкурентоспособна, устойчива и нисковъглеродна  енергетика, заяви министър Добрев пред участниците в Съвета. Той подчерта важността на отрасъла енергетика, който изисква значителни инвестиции и дългосрочно планиране.

При отчитане на националната специфика, разбирането ни е за приоритетност в дългосрочна перспектива на действия, насочени към енергийна ефективност в цялата енергийна верига. България подчертава като свой приоритет и развитието на енергийната инфраструктура. Тези насоки, допълнени с мерки за постигане на добре функциониращ вътрешен енергиен пазар, подкрепяща рамка за научни изследвания и нисковъглеродни технологии, мерки за безопасност  и сигурност, са важни елементи на бъдещото енергийно развитие на страната, посочи Делян Добрев.

В рамките на Съвета министър Добрев се срещна с комисаря по енергетика в Европейската комисия Гюнтер Йотингер. Основна тема на разговора между двамата бе развитието на Южния газов коридор и ролята на България в него. Обсъдени бяха още възможностите и перспективите за развитие на енергийната инфраструктура и интегриране на енергийните пазари на ЕС, като бе акцентирано върху тези в Югоизточна Европа. Гюнтер Йотингер заяви, че Европейската комисия отчита ролята на България с нейните позиции в електроенергийния сектор и предстоящото изграждане на газови интерконектори с четири съседни страни.

Министър Добрев запозна еврокомисаря с напредъка по проектите за междусистемна газова свързаност на страната ни, както и с резултатите от посещението на българския министър-председател в Турция и Грузия.

Коментари: 0