Добро ниво за корпоративното кредитиране

По-големите икономики отбелязват двуцифрен ръст на търсенето на заеми, посочват от УниКредит

Кредитирането на корпоративния сектор в региона на Централна и Източна Европа е на добро ниво, но различният достъп до банково финансиране в отделните държави вероятно ще продължи и през следващите месеци. Това става ясно от последния анализ на корпоративното кредитиране, изготвен от отдел „Стратегическо планиране за Централна и Източна Европа и Полша” на УниКредит. Проучването бе представено в рамките на Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон.

От доклада става ясно, че по-големите икономики, като Турция и Русия, отбелязват двуцифрен ръст на търсенето на заеми до февруари 2012 г. В по-малките страни, като Балтийските републики, корпоративното кредитиране отчита свиване на обемите.

Експертите отчитат още, че бизнес средата се подобрява, но преките чуждестранни инвестиции се възстановяват бавно.

„Последните данни за бизнес климата отчитат по-добри резултати по отношение на очакванията на компаниите. Въпреки това ръстът на индустрията в региона на Централна и Източна Европа ще отчете макар и малък негативен резултат поради по-слабото външно търсене”, посочи Джани Франко Папа, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа.

Според него в Югоизточна Европа все още ще се наблюдава малък растеж. Освен това от януари насам цикличните сектори губят част от силата си. Изключение прави производството на машини и оборудване, които се развиват много добре благодарение на силното търсене от страна на Китай.

От проучване на финансовата институция става ясно, че голяма част от фирмите смятат, че през 2011 г. условията за кредитиране са се затегнали, а цената на кредита и изискванията за обезпеченост са се повишили. В същото време 44% от анкетираните компании са отговорили, че за момента нямат нужда от кредити.

Корпоративният сектор е много атрактивен за банките заради ниското ниво на задлъжнялост на компаниите в Централна и Източна Европа в сравнение със страните от Западна Европа, се посочва в доклада. Затова икономическият екип на УниКредит смята, че в нашия регион неизползваният потенциал е голям. В страните част от еврозоната кредитирането на корпоративния сектор достига до 50% от БВП, докато в Турция достига 32%, в Русия - 28% и в Чехия - 21%.

Коментари: 0