Договориха осигурителните прагове в 57 дейности

В туризма отново има увеличение от 1%

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Минималните осигурителни доходи (МОД) за 2013 г. са договорени за 57 икономически дейности, съобщиха от Българската стопанска камара (БСК). До крайния срок - 31 август остават да бъдат договорени минималните прагове за останалите 28 икономически дейности.

Сключените досега споразумения засягат 1 397 500 осигурени лица, а общото увеличение на МОД е с 4.13%.

Най-голямо увеличение има при "Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства" - 21%. След тях се нарежда "Производство на други трикотажни изделия" - 15% и "Производство на облекло" - 14.3%. Значително увеличение от 9.4% има при "Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство", а с 9.7% прагът скача при "Дейности по охрана и разследване".

Без промяна остават праговете в "Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти", "Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт", "Пощенски и куриерски дейности" и "Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика".

В хода на преговорите беше постигната първоначална договорка МОД в туризма да бъде намален. Към днешна дата обаче имаме увеличение от 1%. През последните няколко години минималните прагове в туризма растяха най-бързо, което обуславяше едно, макар и малко понижение.

Коментари: 0