Държавата иска 750 хил. лв. за дела си в "Химимпорт"

Акции от общо 20 дружества ще бъдат продавани през борсата

Автор: Атанас Христов

Държавата ще се опита да вземе 753.58 хил. лв. за миноритарния си дял в една от най-големите публични компании - "Химимпорт" АД, стана ясно от съобщение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).

Делът от 0.294%, или 704 276 от капитала на публичния холдинг ще бъде предложен на 29-я централизиран публичен търг (ЦПТ), който ще се проведе на Българска фондова борса (БФБ). Минималната цена за акция е 1.07 лв. и въпреки че е по-ниска с 15.1% от последния аукционът, книжата са с 35.1% над пазарната цена. Последната сделка по позицията на "Химимпорт" е на нива 0.792 лв. за акция.

Овен дял от публичния холдинг, АПСК ще предложи акции от още 19 дружества за продажба. Сред атрактивните дружества, чиито акции ще се предложат за продажба са "Борса-Стара Загора" АД (34.95% от капитала), пловдивското "Кочо Честеменски" АД (8.001% от капитала), "Хентш" АД (41.29% дял), и 29% от книжата на "Лесилхарт" АД. 15 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 5 срещу лева. Началната дата на предлагането на пакетите от акции на ЦПТ е 7 ноември, а крайната - 21 ноември.

Предстои БФБ да публикува списък, в който да се види кои дружества ще се продават срещу компенсаторки и кои срещу пари в брой.

Коментари: 0