Държавата продава ДЦК за още 55 млн. лв.

Книжата ще бъдат предложени на аукцион, който ще се проведе на 26 ноември

Министерство на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 55 млн. лв., стана ясно от съобщение на Българска народна банка (БНБ). 10.5-годишните облигации ще бъдат предложени на аукцион, който ще се проведе на 26 ноември.

Падежът на емисията е 11 юли 2022 г., а лихвата е 5% на година. Датата за плащане е 28 ноември 2012 г. - два дни след аукциона.

На последния аукцион за дългосрочни ДЦК доходността падна до най-ниското си ниво за последните седем години. Среднопретеглената доходност по пласираните на вътрешния пазар на 25 септември 10.5-годишни ДЦК намаля до 3.51%, което според Министерството на финансите не се е случвало от 2005 г.

Коментари: 0