Държавните заеми за животновъдите се разсрочват до 2014 г.

Мярката ще засегне заемите, отпуснати от Фонда за закупуване на фураж за изхранване на говеда, биволи, овце, кози, птици и свине през 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2012 г.

3599 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Държавните кредити за животновъдния сектор в България ще бъдат разсрочени до 25 ноември 2014 г. Това обяви министърът на земеделието и храните Димитър Греков по време на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие", който проведе редовното си заседание. Мярката ще засегне заемите, отпуснати от Фонда за закупуване на фураж за изхранване на говеда, биволи, овце, кози, птици и свине през 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2012 г.

"Така ще помогнем на животновъдите в този труден момент, но в същото време им даваме ясен сигнал, че те трябва да изпълнят поетите ангажименти", коментира Греков. Министърът обясни, че лихвата по разсрочването е намалена до възможно най-ниското ниво - 4.5%.

Условията за разсрочване на заемите са няколко. Първото е преди подаване на заявлението за разсрочване бенефициентите да са възстановили дължимата лихва към 29 ноември 2013 г. Друго изискване е животновъдите да поемат ангажимент до края на юни 2014 г. да изплатят определен процент от дължимата главницата по кредита. "По този начин облекчаваме в максимална степен фермерите като синхронизираме стопанската година с изплащането на различните субсидии", подчерта зам.-министър Явор Гечев.

В периода 2008-2010 г. над 3300 животновъди са получили кредити за общо 67 млн. лв. През 2012 г. ДФЗ е отпуснал над 1000 краткосрочни заема за изхранване на животни на обща стойност 10 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg