Две фирми ще добиват строителни материали

Концесиите за кариери са в общините Септември и Монтана

4514 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Две фирми - "Раян газ" ЕООД и "Фили" ООД ще добиват строителни материали от находища "Егреците" и "Зъбера-2". Кариерите се намират съответно в землищата на гр. Ветрен, община Септември и на с. Белотинци, община Монтана. Площта за "Раян газ" е 207 310 кв. м, а за "Фили" - 143 507 кв. м. Концесиите на дружествата се дават за срок от 30 и 35 години, реши правителството.

Очакваните постъпления от концесионни плащания на "Раян газ" са 1.14 млн. лв., като инвестициите ще са за 212 хил. лв. лв. "Фили" ще вложи 228.65 хил. лв., а очакваните постъпления от концесионни плащания са 2.28 млн. лв. Половината от приходите ще постъпват в бюджетите на двете общини.

Одобрено беше и издаването на разрешение на "България Алфа" ЕАД за проучване на възможностите за добив на метални полезни изкопаеми. Проучванията ще се правят 3 години в площта "Бяло" (191 кв. км), разположена на територията на общините Димитровград, Минерални бани, Хасково и Първомай. Предвидените от дружеството инвестиции са за почти 2 млн. лв. Още 229.58 хил. лв. ще бъдат за опазване на околната среда.

Подкрепи Economic.bg