Двоен ръст в печалбата на Общинска банка

Активите на финансовата институция нарастват до 1.02 млрд. лв.

Автор: Атанас Христов

Над 2 пъти се е повишила печалбата на Общинска банка АД през деветте месеца от началото на годината спрямо съпоставимия период на миналата година. За януари-септември 2012 г. положителният финансов резултат достига 3.02 млн. лв., съобщиха от финансовата институция. Справка на сайта на Българска народна банка (БНБ) показва, че в края на септември 2011 г. печалбата на трезора е била 1.44 млн. лв.

"Ръководството на Общинска банка обеща да изведе институцията на печалба, да я преструктурира и модернизира и вече изпълнява ангажиментите си. Това е доказателство за ефективната работа на мениджърския екип за преодоляване на лошото кредитно наследство и развиването на банката като модерна търговска компания", коментира Орлин Алексиев, председател на Комисията по бюджет и финанси на СОС и представител на основния акционер в Общинска банка - Столична община.

 "Предприехме трудни, но необходими мерки за запазване на стабилността на банката и подобряване на нейната ликвидност. Имаме добра реална печалба за деветмесечието. Продължаваме да развиваме Общинска банка като търговска, модерна и потребителски ориентирана компания", добави Сашо Чакалски, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката.

Към 30 септември 2012 г. активите на Общинска банка са 1.02 млрд. лв. спрямо 936.86 млн. лв. в края на септември миналата година. Кредитният портфейл за деветмесечието достига 344 млн. лв.

Коментари: 0