ЕЦБ затъва в блатото на европейското бездействие

Вместо да действа тя ще чака европейските правителства да постигнат консенсус

Европейската централна банка (ЕЦБ) изчаква. Изчаква още по-голямо влошаване на стагнацията в европейската икономика, където безработицата е 10%, преди да намали лихвените проценти. Изчаква правителствата в еврозоната да направят нещо значимо по отношение на Гърция и Испания. Най-накрая изчаква и дългосрочен план за монетарно и банково обединение преди да предложи краткосрочни мерки, които са нужни за намаляване на кризата преди да е опустошила цялата еврозона. ЕЦБ често оставя задачите на правителствата в еврозоната и е права да прави така заради тяхната неспособност. Сега обаче централната банка влиза в същия капан.

След три години на криза, ЕЦБ се измори да бъде единствената и то едва доловима институция в еврозоната. Неведнъж банката форсираше правителствата да направят това което се счита за нужно преди самата тя да реши да влезе в действие.

В момента ЕЦБ не прилича на такава, която знае какво прави при развиващата се политическа несигурност в Гърция и бъркотията в банковия сектор на Испания. Испания, както и Португалия, и Ирландия преди това, отказва да иска помощ и рекапитализация на банките си. Европейските правителства са непродуктивни, въпреки че техният Европейски пакт за финансова стабилност може да бъде пуснат незабавно в действие.

Най-добрият начин това да бъде направено е като се позволи на пакта или на неговия наследник - Европейския механизъм за стабилност да помогнат директно на испанските банки. Повечето правителства одобряват едно такова решение. Банкерите също, въпреки че от ЕЦБ не са го казвали официално. Германия обаче е против, или по-скоро иска отстъпки от другите преди да се съгласи.

ЕЦБ може отново да подтикне правителствата да направят необходимото дори и цената да е пренебрегване на дипломатичния тон. Тя обаче е ограничена от опозицията на Германия. Вместо да действа тя ще чака европейските правителства да постигнат консенсус за големия план. Това означава, че нищо няма да бъде направено, ако въобще бъде направено, в най-добрия случай до края на юни. Какво става междувременно? Пазарите стават все по-наплашени, все по-изискващи и всеки продължава да блъфира, въпреки че никой не притежава в ръката си повече от чифт двойки.

Отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД

Коментари: 0