ЕК поиска отмяна на заменки с горски имоти

Става дума за 132 горски заменки, извършени от януари 2007-а до януари 2009-а година

ЕК поиска отмяна на заменки с горски имоти

Европейската комисия нареди на България да анулира част от сделките по замяна на горски имоти, или да изиска обратно "държавната помощ", която са получили някои фирми. Комисията, която се позовава на задълбочено разследване, смята, че българското законодателство е несъвместимо с правилата на ЕС за държавната помощ.

Според евроекспертите законът, който е бил в сила при присъединяването на България към ЕС през януари 2007 г., е дал селективно предимство на предприятията, които са се възползвали от заменките. Това е довело до нарушаване на конкуренцията в рамките на единния пазар, съобщи ЕК. Става дума за 132 горски заменки, извършени от януари 2007-а до януари 2009-а година.

Сега България трябва да си възстанови несъвместимата държавна помощ от предприятията, които са я получили, или да отмени съответните замени.

В съобщението се уточнява, че физическите лица, които не извършват стопанска дейност, свързана със заменените имоти, не попадат в обхвата на правилата на ЕС за държавна помощ, тъй като те не се считат за предприятия. Следователно от тях няма да се изисква да възстановят получените предимства.

Днешното й решение не предвижда налагане на глоба от Брюксел, а задължава България или да анулира определени сделки, или да си възстанови обратно от получателите стойността, която се счита за недопустима държавна помощ.

Коментари: 0