ЕК съди България заради вятърните турбини на Калиакра

Страната ни е обвинена в неспазване на задълженията си за защита на уникални местообитания на видове от голямо значение

280 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Европейската комисия (ЕК) предявява иск срещу България  пред съда на Европейския съюз (ЕС), съобщиха от представителството на институцията у нас. Страната ни е обвинена в неспазване на задълженията си за защита на уникални местообитания на видове от голямо значение.

Обвиненията са за района на Калиакра, където е издадено разрешение за изграждане на голям брой вятърни турбини и други съоръжения. В същото време районът е миграционен път и място за почивка на силно застрашени биологични видове.

От Комисията посочват, че България не е извършила адекватна оценка на въздействието на вятърните турбини върху околната среда и е разрешила голям брой икономически дейности в района. Не е отчетен и кумулативният ефект, въпреки че това се изисква по директивите за птиците, за местообитанията и за оценката на въздействието върху околната среда.

Според Директивата на ЕС за местообитанията, държавите членки се задължават да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на местообитанията и обезпокояването на видовете, за които са определени териториите на Натура 2000, и за компенсиране на всички възникнали щети.

Още през юни 2012 г. ЕК изразява загриженост, че България не е провела оценка на възможните въздействия на ветроенергийни и други проекти в защитените зони в района на нос Калиакра. Комисията е изпратила мотивиращо становище, в което призовава страната ни да спази действащото законодателство на ЕС.

Подкрепи Economic.bg