ЕК започва разследване срещу "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз"

Комисията ще проучва двете дружества за нарушаване на антимонополните правила

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Европейската комисия (ЕК) започва официално разследване срещу "Български енергиен холдинг" (БЕХ) за нарушаване на антимонополните правила. От комисията съобщиха, че ще проучат дали дъщерните компании на холдинга - "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" пречат на конкурентите си да получат достъп до важни газови инфраструктури в България. От ЕК посочват, че образуването на производство не засяга изхода от разследването.

Комисията е обезпокоена, че БЕХ и неговите дъщерни дружества вероятно злоупотребяват с господстващото си положение на пазара на природен газ в България, което представлява нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Експертите на Комисията смятат, че двете дъщерни дружества на мегахолдинга изрично или негласно отказват или забавят достъпа на трети страни до мрежата за пренос на газ и до съоръженията за съхранение на газ. Освен това, тези дружества могат да пречат на конкурентите да получат достъп до главния газопровод за внос, като запазват капацитет, който редовно остава неизползван, без да го пускат на пазара. Без достъп до тази инфраструктура, която е от основно значение, нито едно дружество не може да се конкурира с "Булгаргаз" на българските пазари за доставки на газ.

Комисията е уведомила "Български енергиен холдинг" ЕАД, „Булгартрансгаз" ЕАД и „Булгаргаз"  ЕАД, както и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че е образувала производство по случая.

Няма законоустановен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на разследванията в областта на антитръстовата политика зависи от редица фактори като сложността на случая, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на Комисията, и упражняването на правото на защита.

Коментари: 0