ЕС въвежда данък върху финансовите сделки

0,1% за акции и облигации и 0,01% за деривати от 31 декември 2014 г.

6938 ~ 3 мин. четене

Европейският съюз въвежда данък върху финансовите сделки от 31 декември 2014 . Европарламентът гласува да се въведе налог от 0,1% за акции и облигации и 0,01% за деривати. Изключение ще бъде направено за Пенсионните фондове.

Обсъжда се дали първоначално да се даде право на някои държави да отложат събирането на налога или той да важи за цялата територия на общността веднага.

Предложеният данък върху финансовите сделки (FTT) трябва да бъде направен така, че да обхване максимален брой пазарни участници и избягването му да бъде неизгодно, заяви Европейския парламент в становище, гласувано в сряда.

Приемането на данъка да не бъде блокирано, дори ако само някои от държавите членки застанат зад него, искат депутати.

Парламентът призовава за въвеждането на данък върху финансовите сделки (FTT) от близо две години. Законодателното предложение на Комисията бе представено в края на 2011 година.

Според последното проучване на Евробарометър 66% от гражданите на ЕС подкрепят подобен данък.

„Данъкът върху финансовите сделки е неразделен елемент от изхода от кризата. Той ще доведе до по-справедливо разпределение на тежестта ѝ.  Налогът няма да причини изместване на финансовата активност извън ЕС, тъй като разходите за това ще бъдат по-високи от неговото плащане.“, заяви докладчикът Anni Podimata (С&Д, Гърция).

 

По‑широк обхват

 

Със становището си парламентът добави към предложението на Комисията допълнителен „принцип за място на емитиране“, според който  финансовите институции, разположени извън зоната на FTT,  също ще бъдат задължени да плащат данък, в случай че търгуват ценни книжа, които първоначално са издадени в рамките на зоната.

Така например сделки с акции на компанията Siemens, първоначално издадени в Германия и търгувани между финансови институции, базирани съответно в Хонконг и САЩ, ще бъдат обект на новия данък.

Според предложението на Комисията подобни транзакции биха попаднали извън обхвата на данъка, тъй като се осъществяват от финансови институции, намиращи се извън зоната на FTT.

Предложеният от Комисията „принцип на установяване“ също е запазен. Според него акциите, издадени извън ЕС, но търгувани впоследствие от поне една институция, установена в рамките на зоната, ще бъдат включени в обхвата на данъка.

Справяне с данъчните измами

Вземайки за пример подхода за облагане с таксови марки в Обединеното кралство, текстът свързва правото на собственост на дадена ценна книга с плащането на данъка. Ако плащането на данък бъде избегнато по някакъв начин, собствеността на ценната книга няма да бъде гарантирана. При сравнително ниската стойност на FTT, рискът от загубата на право на собственост би надвишил значително всяка потенциална „печалба“ от избягването му.

Въвеждат данъка по желание на държавите

Ако не е възможно данъкът да се въведе на цялата територия на ЕС от самото начало, трябва да бъде предвиден вариант за засиленото сътрудничество, се казва в резолюцията. Въпреки това, в нея се признава, че въвеждането на данъка в ограничен брой държави членки може да доведе до подкопаване на единния пазар и че следва да бъдат предприети мерки за предотвратяването на това.

ЕС има най‑големия финансов пазар, така че от нас зависи да направим първата стъпка. Не можем да бъдем държани като заложници на шепа държави членки.  

Приходите от данъка няма да се прехвърлят в бюджета на ЕС, защото това ще доведе до намаляване на националните вноски в хазната на ЕС.

Държавите членки трябва да въведат данъка в националното законосателство до 31 декември 2013 г.

 

Подкрепи Economic.bg