ЕС въвежда нови изисквания за енергийната ефективност

Държавите членки ще бъдат задължени да реновират годишно 3% от площта на административните си сгради, от енергийните компании пък се очакват по-големи спестявания

3626 ~ 2 мин. четене

ЕС въвежда задължителни мерки като ремонти на обществени сгради, схеми за спестяване на енергия от енергийните компании и енергийни одити за всички големи предприятия. Изискванията са влючени в новата директива за енергийна ефективност, която днес беше одобрена от Европейския парламент.

Очакванията са, че намаляването на потреблението на енергия с 20% ще доведе до спестявания в ЕС в размер на 50 млрд. евро годишно. „Мерките ще намалят нарастването на значителната ни и все по скъпа зависимост от вноса на енергия. Само за 2011 г. този внос е възлизал на 488 млрд. евро или 3,9% от БВП на ЕС, като зависимостта в засегнатите от кризата страни е още по‑висока“, заяви докладчикът Клод Търмс по време на дебата преди гласуването, предават от пресцентъра на ЕП.

Директивата за енергийна ефективност ще наложи изисквания към държавите членки да реновират годишно 3% от площта на „отоплените и/или климатизирани сгради, които са собственост на или са обитавани от централното правителство“. Новите правила ще обхващат сградите с „обща използваема разгъната площ“ от повече от 500 м², а от юли 2015 г. — и тези с площ от над 250 м². Въпреки това, държавите членки ще могат да използват алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия.

Енергийните компании, които попадат в обхвата на директивата, ще трябва да постигнат „кумулативни спестявания от крайното потребление на енергия“ до 2020 година. Спестяванията следва да са най‑малкото равностойни на постигането на спестявания в размер от 1,5% върху размера на годишните продажби към крайни клиенти за всяка година от 2014 г. до 2020 година. Енергията, използвана в сектора на транспорта, може да бъде изключена, при условие че бъдат създадени алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия.

От всички големи предприятия пък ще се изисква да преминат енергиен одит.

Директивата включва и специални разпоредби за създаване на инструменти за финансиране на мерките за енергийна ефективност. Държавите членки ще трябва да подпомогнат създаването на подобни инструменти или да използват вече съществуващите.

Правилата ще влезят в сила 20 дни след публикуването в Официален вестник на ЕС. Държавите членки ще разполагат с 18 месеца, за да вкллючат изискванията в националното си законодателство.

Подкрепи Economic.bg