EVN слезе от борсата

Електроразпределителното дружество беше отписано от публичния регистър

156 ~ 1 мин. четене

Електроразпределителното дружество "ЕВН България Електроснабдяване" АД окончателно прекрати публичния си статут. Това се казва в съобщение на компанията до инвеститорите на Българска фондова борса. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) отписа от регистъра на регулатора както "ЕВН България Електроснабдяване" АД, така и издадената от него емисия. Компанията имаше 188 200 обикновени безналични поименни свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка.

С това отписване дружеството изгубва своя публичен статут и впоследствие ще бъде дерегистрирано като емитент от Българска фондова борса. Търговията с негови акции ще бъде прекратена.

Подкрепи Economic.bg