ЕВН свива инвестициите си заради по-ниската цена на тока

Компанията отчита намаления размер на технологичните разходи от 12% на 10%, което е под реално необходимото за системата ниво

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Австрийското електроразпределително дружество ЕВН "ще преразгледа инвестиционните си приоритети в Югоизточна България през следващия ценови период". Това обяви дружеството и изтъква като причина приетото вчера решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), с което утвърди по-ниските цени на електроенергията, които ще бъдат в сила от 1 август 2013 г.

Това се налага предвид силно ограничените от решението инвестиционни възможности на компанията, в резултат на намаления размер на технологичните разходи от 12% на 10%, което е под реално необходимото за системата ниво, и намалените с над 13% необходими експлоатационни разходи, които вече са сведени до санитарния минимум, пише в становището на компанията.

От ЕВН изтъкват, че тези условия поставят компанията пред голямото предизвикателство да запази качеството и сигурността на своята дейност, което беше постигнато с инвестиции от над 1 млрд. лв. от 2005 г. досега. С цел да се осигури устойчивост в системата дружеството продължава да очаква настоящият регулаторен период да завърши на 30 юни 2014 г.

"ЕВН България Електроснабдяване" отчита, че за разлика от проекта на Доклада, в Решението Комисията е използвала еднакъв принцип на равнопоставеност при определяне на разходите за дейността на различните дружества в сектора, изпълняващи дейността търговия с електрическа енергия по регулирани цени.

Като отворени въпроси "ЕВН България Електроснабдяване" приема липсата на яснота в Решението, как ще бъдат покривани разходите за енергийно балансиране и за енергийна ефективност.

Остава отворен и въпросът, как през следващия ценови период ще бъде покрита разликата между реалните разходи на системата от задължителното изкупуване на енергия чрез добавката „задължение към обществото" и заложените в Решението приходи. Подобна разлика поставя сериозен риск пред целия сектор, независимо кое от дружествата ще понесе тежестта за ценовата 2013-2014 година.

Коментари: 0