Ръст на приходите и спад на печалбата на "Алкомет" АД

Почти цялото производство на компанията е предназначено за износ

Автор: Атанас Христов

Шуменският производител на пресови и валцови изделия от алуминий и алуминиеви сплави "Алкомет" АД отчете повече приходи през полугодието на 2013 г., но и по-ниска печалба спрямо съпоставимия период на миналата година, сочат данните от отчета на компанията.

Общите приходи на дружеството, които на 96% се формират от продажбите на продукция, се повишават с 9.7% на годишна база до 147.65 млн. лв. Общите продажби на производителя растат с 9.8% до 147.53 млн. лв. за януари-юни тази година.

Печалбата на шуменското предприятие обаче се свива до 2.07 млн. лв. Понижението е 2.8% спрямо реализираният положителен финансов резултат от 2.12 млн. лв. за първото полугодие на 2012 г.

Почти цялото производство на "Алкомет" е предназначено за износ. От 30 447 тона продукция в края на юни, компанията е реализирала 27 998 тона от нея на пазарите извън България.

Малко преди затварянето на сесия по позицията на "Алкомет" минаха 200 лота, които смениха собственика си в една сделка. Книжата се повишиха с 0.17% до 5.249 лв. за акция.

Коментари: 0