Експерти ще консултират собствениците на гори

Подготовка ще им даде възможност сами да управляват териториите си

Горски експерти ще консултират собствениците на частни експерти, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. Вече стартираха обученията на експерти от регионалните дирекции по горите и държавните горски предприятия по проект „БИОРЕС”.

По проекта се предвижда създаване на Служба за консултантски услуги в областта на лесовъдството и биоресурсите в Лесотехническия университет, която ще ползва опита на американския модел. Благодарение на проекта, обучени консултанти ще предоставят разширени услуги за недържавните собственици на гори у нас.

По време на обученията експертите ще имат възможност да разработват примерни концепции и програми, свързани със съветническата дейност. Ще се специализират и в идентификацията на нуждите и очакванията на заинтересованите лица. Също така голяма част от лекциите ще бъдат фокусирани върху пряката работа и комуникация със собствениците на гори.

Сред основните цели на „БИОРЕС” е подобряване на техническия и управленски капацитет на българското горско стопанство. С консултантските услуги всички собственици на гори ще имат възможност да получат пълна информация и съвети относно стопанисването на горите си. Добрата информираност и подготовка ще им даде възможност сами да управляват териториите си. Първоначално фокусът ще е върху горския сектор, но амбицията е да се покрият всички области, свързани с биологичните ресурси.

Коментари: 0