ОЦК пред договор с полската "Силезия"

Дружеството е против процедура по несъстоятелност

Управителните органи на ОЦК-Кърджали и мажоритарния собственик Интертръст холдинг АД са се разбрали за подписването на тригодишен договор за мениджмънт с полската Силезия. Това е станало на провелото се на 29 май извънредно съвместно заседание на Надзорния и Управителния Съвет на ОЦК и Съвета на Директорите на Интертръст Холдинг, който е мажоритарен акционер на ОЦК, стана ясно от съобщение в сайта на БФБ-София. 

„Предвид различните позиции на банките кредитори на ОЦК АД, липсата на реален инвеститорски интерес към настоящия момент и отчитайки критичната ситуация, свързана с голямо социално и обществено напрежение, беше взето решение да се пристъпи към финализиране на преговорите с полската икономическа групировка "Силезия", с цел подписване на три годишен договор за мениджмънт. Договорът задължително ще съдържа клаузи, гарантиращи интересите на работниците, служителите и кредиторите на дружеството, както и опция за изкупуване на акциите, притежавани от Интертръст Холдинг - АД в капитала на ОЦК АД“, се казва в съобщението.

Изразено е било единодушно категоричното мнение, че откриването на процедура по несъстоятелност е най-крайната мярка, като се отчитат неблагоприятните последици за работници, служители, кредитори и мажоритарен собственик на ОЦК-АД. От хуманни и социални подбуди това действие следва да бъде предприето само в случай на провал на преговорите. 

„При условие че договор бъде подписан, предварителните разчети за ремонтните и подготвителни дейности по възстановяване на производството трябва да стартират в средата на месец юни тази година“, обявяват от ОЦК.

Коментари: 0