"Енерго-Про" ЕАД престава да съществува

Капиталът на дружеството ще се влее в едноличния му собственик "Енерго-Про Варна" ЕООД

288 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Електроразпределителното дружество, което обслужва клиентите в Североизточна България - "Енерго-Про" ЕАД ще престане да съществува. Информацията беше обявена официално от чешкото дружество чрез информационната система на БФБ. Всички акции на търговското дружество ще се влеят в едноличния собственик на неговия капитал "Енерго-Про Варна" ЕООД.

Двете дружества - "Енерго-Про Мрежи АД и "Енерго-Про Продажби" АД ще преминат, на основание универсално правоприемство при преобразуване чрез вливане, към "Енерго-Про Варна" ЕООД. Съответно "Енерго-Про Варна" ще ще замени непрякото притежаване на акции в емитента с пряко притежаване на същите акции.

В края на юни 2012 г. "Енерго-Про" купи бизнеса на германската Е.ОН в България и пое снабдяването с електроенергия на близо 1.1 млн. потребители.  "Е.ОН България Мрежи" АД и "Е.ОН България Продажби" АД се промениха съответно на "Енерго-Про Мрежи" АД и "Енерго-Про Продажби" АД.

Коментари: 0