"Енерго-Про" с 1 млн. лв. глоба заради монопол

Дружеството е злоупотребило с господстващо положение на пазара

3692 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба на "Енерго-Про Мрежи" АД в размер 1 034 755 лв. Причината за санкцията е злоупотреба с господстващо положение на пазара на разпределение на електрическа енергия. Според Комисията дружеството е осъществявало управление на производствените мощности, присъединени към мрежата по непропорционален начин, съобщиха от пресцентъра на КЗК.

Комисията установи, че в определените от нормативната уредба случаи, като например необходимост от обезпечаване на сигурността на електроенергийната система, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) разпорежда ограничения на производството, които задължително се изпълняват от "Енерго-Про Мрежи" АД в качеството му на електроразпределително предприятие. Ограниченията, налагани от ЕСО по отношение на постъпващата от разпределителната мрежа енергия, обаче не се осъществява пропорционално от "Енерго-Про Мрежи" АД въз основа на прозрачен и недискриминационен критерий и в този смисъл не гарантира изискването за равнопоставеност между различните производители на електрическа енергия.

Едностранното поведение на дружеството е от естество да увреди конкурентната структура на пазара за производство на електроенергия, като възпрепятства определена категория производители да произвеждат и предлагат своята продукция в максимална степен съобразно стопанските си цели. Поведението оказва индиректна вреда за потребителите, като в дългосрочен план ги лишава от възможността да се ползват от преимуществата на развитието на конкуренция на енергийния пазар и диверсификацията на източниците на снабдяване, а именно по-ниски цени и по-високо качество.

КЗК наложи на дружеството поведенческа мярка за възстановяване на конкуренцията, която включва управление на производствените мощности, присъединени към собствената му разпределителна мрежа, което да гарантира изискването за равнопоставеност между различните производители на електрическа енергия. "Енерго-Про Мрежи" АД трябва да разпределя ограничения на производството, наложени от ЕСО въз основа на прозрачни и недискриминационни критерии.

Подкрепи Economic.bg