Евгения Харитонова ще е енергиен зам.-министър

В момента тя е член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Евгения Харитонова ще бъде предложена за зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма с ресор енергетика. Това обяви министър Делян Добрев по бТВ.

Дамата в момента е член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, работила е в НЕК и има голям опит в енергетиката, каза Добрев. Тя ще наследи Валентин Николов, който стана изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй".

Досегашният директор на централата Александър Николов остава на работа там като експерт.

Харитонова е електроинженер, завършила висше образование в ТУ–София. Специализирала е в областта на управлението в икономиката и енергетиката в УНСС и A.T Karney (Дания) и Академията за международна икономика (Германия), енергийно регулиране в Университета на Бат (Великобритания), управление на инфраструктурни проекти (Световна банка).

Целият й трудов стаж е в областта на енергетиката, като е започнала в "Техенерго" ЕАД и впоследствие в НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД. Участвала е в редица научни проекти, свързани с развитието на електроенергийната система на България, както и при въвеждането в експлоатация на енергийни блокове в редица електрически централи.

Участвала е в управлението на проектите по заеми на НЕК ЕАД от международни финансови институции – Световна банка, Европейска инвестиционна банка, програма ФАР. Тя е един от създателите на ДКЕР през 1999 г. Наблюдава и отговаря за дейността на комисията в областта на електроенергетиката. Владее английски, немски и руски езици.

Коментари: 0