Фед с оптимистични очаквания за 2013 и 2014 г.

Облекчената парична политика и намаляването на икономическата несигурност, се очаква да спомогнат за стимулиране на растежа американската икономика

116 ~ 2 мин. четене

Една от основните фигури във ФЕД, Джеймс Булард, изрази своите оптимистични прогнози за бъдещето на икономиката на САЩ и подкрепи водената от ФЕД политика. Булард заяви, че очаква безработицата в САЩ да падне през следващите две години, а инфлацията на годишна база да остане близо до поставената от ФЕД цел от 2%.

Облекчената парична политика през последните шест месеца, както и намаляването на икономическата несигурност, се очаква да спомогнат за стимулиране на растежа на американската икономика над  потенциалния темп на растеж от 2.3%, който сега е в норма за Съединените щати, поради въздействието на световната финансовата криза. Преди кризата темпа на нарастване на икономиката на САЩ бе средно 3% на година.

През 2013г. Федералният резерв ще продължи да купува ипотечни ценни книжа и държавни ценни книжа на стойност 85 млрд. долара месечно, по програмата за количествено облекчаване, като параметрите на програмата могат да се коригират по всяко време. Покупките имат за цел да се даде тласък на растежа на икономиката и да се намали безработицата, която се задържа на 7.8 % миналия месец. Програмата за изкупуване на облигации е известна като QE3, защото това е третият етап от действията  на ФЕД, за "количествено облекчаване".

Булард е центрист, който твърди, че сегашното състояние на паричната политика на ФЕД е по-приспособима, отколкото повечето хора смятат и според него през следващите месеци ФЕД ще прави решенията за закупуване на активи въз основа на икономическите данни.

Според Булард, ФЕД ще бъде в състояние в скоро време да спре или да ограничи своята политика на парични облекчения, като се има предвид поведението на икономиката. Булард очаква началото на края на програмата да започне през 2013 г., като е възможно изкупуването да продължи и в 2014г.

Икономиката на САЩ нарасна с доста приличния резултат от  2,7 % годишен темп през третото тримесечие, но се очаква растежът да се забави през последните месеци на годината. Официалните прогнози на ФЕД за  ръстът  на американският БВП са между 2,3 до 3,0% за тази година, и от 3,0 до 3,5% през 2014 г.
 
Булард заяви, че решението на ФЕД миналия месец, да обвърже нивото на лихвения процент с икономически условия, означава, че банката изпраща "оптимистичен сигнал."

Но новото обещание на ФЕД да запази лихвените проценти близо до нулата, докато равнището на безработица падне до 6,5%, а инфлацията не заплашва да се повиши над 2,5%, поставя редица проблеми, като например неспособността на ФЕД да постави цел за очаквани нива на безработицата в средносрочен или дългосрочен план.

Като цяло оптимистичните прогнози на ФЕД се очаква да доведат до увеличаване на инвестициите в по-рискови активи, като еворто и фондовия пазар.

По материали на световни информационни източници

Подготвена от отдел "Анализи валутни пазари", ФК "Логос-ТМ" АД

Подкрепи Economic.bg