Финансират Северозападна България със средства по ОПАК

Стойността на проектите е до 90 хил. лв

92 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Пет общини в Северозападна България - Видин, Белоградчик, Брегово, Димово и Чупрене, са спечелили проекти по оперативната програма "Административен капацитет” (ОПАК), съобщава областният информационен център. 

Проектите са по подприоритет "Компетентна и ефективна държавна администрация". Целта е повишаването на квалификацията на служителите на местно ниво, което ще доведе до по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Стойността на проектите е до 90 хил. лв., като целта е те да могат да бъдат изпълнени при максимално облекчен и бърз режим за избор на изпълнител.

Срокът, в който трябва да бъдат осъществени дейностите по одобрените проектни предложения, е 12 месеца. Очаква се договорите с общините да бъдат сключени през този месец.

От началото на програмния период две общини в областта изпълняват проекти по ОПАК - Кула и Видин. Община Кула изпълнява проект "Подобряване на процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула" на стойност 270 хил. лв. Проектът на община Видин - "Модерна и ефективна администрация", също е в процес на изпълнение, като неговата стойност е 169 хил. лв.

Подкрепи Economic.bg