Фискалният резерв е 3.8 млрд. лева

6140 ~ 1 мин. четене

Фискалният резерв към 29 февруари 2012 г. е в размер на 3,8 млрд. лева, съобщиха от Министерството на финансите. В началото на март ЕК възстанови платените с национални средства през декември и януари плащания по схемите за единни плащания на площ (СЕП) в общ размер на 683,9 млн. лв., с което се компенсира временният спад на ресурса във фискалния резерв от началото на годината вследствие на тези плащания.

 

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към 29. 02. 2012 г. от централния бюджет, възлиза на 241.6 млн. лв.

 

Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма към февруари е отрицателно в размер на 565,0 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 327,6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 237,4 млн. лева. За сравнение бюджетното салдо към февруари 2011 г. бе отрицателно в размер на 750,5 млн. лв., или бюджетната позиция към февруари 2012 г. отчита подобрение със 185,5 млн. лв. спрямо същия период на предходната година. 

 

Постъпилите приходи и помощи към края на февруари са в размер на 3 681,1 млн. лв., или 12,8 % от разчетите за 2012 година. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 11,5 % (378,4 млн. лв.), което се дължи в най-голяма степен на ръста на приходите от ДДС.

Подкрепи Economic.bg