Fitch запази рейтинга на България

Агенцията отчита ниските нива на дълга и дефицита, но отбелязва и политическата нестабилност в страната

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Международната кредитна агенция Fitch Ratings остави без промяна дългосрочния рейтинг на България в местна валута на "BBB" и в чуждестранна валута на "BBB-". Рейтингът по краткосрочния ни дълг беше запазен на "F3", a перспективата пред оценката на държавните ценни книжа остава "стабилна".

На първо място анализаторите на агенцията отчитат като положително запазването на ниските нива на дълга, който е вторият най-малък в Европейския съюз (ЕС). В края на 2012 г. публичните задължения са 18.5% от брутния вътрешен продукт (БВП), а прогнозата е нивото да остане под 20% до 2015 г. Не се предвиждат и трудности при рефинансирането на настъпващите облигационни и други задължения.

Сред причините за запазването на инвестиционния рейтинг на България е и малкият бюджетен дефицит, който в Закона за бюджета е заложен да бъде 1.3% в края на 2013 г., а за периода до 2014 г. прогнозата на агенцията е да достигне 1.7%. Очакванията за увеличение вероятно се базират на желанието на настоящото правителството да разшири дупката в бюджета до около 2% през тази година.  Целта на предишните управляващи беше разликата между държавните приходи и разходи да намалява с всяка изминала година до постигането на балансиран бюджет през 2015 г.

Според Fitch БВП на страната ще нарасне с 1% през тази и с 1.7% през следващата година. Прогнозата за растеж за 2015 г. е 2.3%.

Банковият сектор остава добре капитализиран. Необслужваните кредити са на ниво от 16.9% към април 2013 г., но са добре обезпечени. Според данни на Евростат задлъжнялостта на частния сектор е била в размер на 110% от БВП в края на 2011 г., което е по-високо от средното за страните с подобен рейтинг, а междуфирмената задлъжнялост е 41% от БВП според МВФ в края на 2012 година.

Според експертите от Fitch ниското ниво на публичния дълг осигурява възможност за умерено повишение на разходите за подобряване на условията на живот. Въпреки това евентуално осезаемо влошаване на перспективите за растеж на икономиката и на фискалното управление на страната биха довели до негативна преоценка на рейтинга.

Очакванията за по-бавен растеж на БВП и сравнително ниското ниво на доходите на глава от населението за категорията "BBB" са сред факторите, ограничаващи кредитния рейтинг на страната. Сам по себе си икономическият растеж няма да е достатъчен фактор в процеса на догонване на средните нива на доходите в ЕС, уточняват от агенцията.

Анализаторите на Fitch смятат още, че членството на България в ЕС подпомага политическата и институционална стабилност, но демонстрациите през последните няколко месеца могат да повлияят негативно на рейтинга на страната. Протестите срещу ниския стандарт на живот и възприятието за корупция доведоха до оставка на предишното дясноцентристко правителство и подкопават подкрепата за настоящото. Освен това в момента управлява технократско правителство на малцинството и това би могло да застраши политическата стабилност и да възпрепятства осъществяването на ключови реформи.

България е чувствителна към развитието на Еврозоната по отношение на търговията и финансовия сектор. Ново влошаване на дълговата криза, което обаче не е включено в основния сценарий на прогнозата на Агенцията, би оказало влияние върху икономическата и политическа стабилност в България и от своя страна би довело до понижаване на рейтинга, се казва още в становището на агенцията.

Кредитната агенция допуска, че България ще продължи да води благоразумна и предпазлива фискална политика, съобразена с действащия валутен борд. От Fitch не очакват значителна ескалация на текущата политическа нестабилност в страната.

През януари 2010 г. българското правителство официално реши да прекрати договорните си отношения с Fitch Ratings и от тогава тя поставя оценките си без проучванията за България да й се възлагат от Министерство на финансите. Двете агенции, с които България поддържа отношения, са Standard & Poor's и Moodiy's.

Коментари: 0