Глоба и спиране на строителството в Иракли

Проверката на терен установи несъответствие между издадените от община Несебър разрешения за строеж и издаденото от РИОСВ-Бургас решение по ОВОС

336 ~ 1 мин. четене

Принудителна административна мярка за спиране на строителството в Иракли ще наложи РИОСВ-Бургас заради констатирани несъответствия между одобрените параметри в издаденото решение по ОВОС и разрешенията за строеж, съобщиха от екоминистерството.

По Закона за опазване на околната среда ще бъдат предприети административнонакзателни мерки срещу възложителя "Емона 2000" ЕООД. На фирмата инвеститор ще бъде наложена максималната глоба от 20 хил. лв. поради факта, че се е отклонила като физически параметри на строителството от издаденото решение по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Разпоредената от екоминистъра Нона Караджова проверка на терен на строителството на ваканционния комплекс в Иракли, която беше извършена на 15 януари 2013 г., установи несъответствие между издадените от община Несебър разрешения за строеж и издаденото от РИОСВ-Бургас решение по ОВОС.

За 8 къщи и 3 склада над одобреното с решението по ОВОС са били издадени разрешения за строеж. От МРРБ потвърдиха, че за това нарушение ще бъдат предприети административнонакзателни мерки – глоба и имуществена санкция, срещу длъжностното лице, одобрило проектите и издало разрешенията за строеж.

Строителството ще бъде спряно до отстраняване на констатираните нарушения.

Подкрепи Economic.bg